(C)Copyright 2008~2009 Atheros Communications Inc.(R).
Wszelkie prawa zastrzeżone.


Plik Readme.htm utworzony 30 04 2009 r.																				
																																				
Plik Readme pakietu instalacyjnego kontrolera AR813x/AR815x														

Obsługiwane urządzenia: Kontroler Gigabit/Fast Ethernet Atheros AR813x/AR815x					
	
Systemy operacyjne:																										
Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003				         
Windows XP x64, Windows Server 2003 x64                
Windows Vista, Windows Vista x64			
Windows 7, Windows 7 x64																			

Spis treści
1  Opis ogólny

Pakiet instalacyjny zawiera sterownik kontrolera Gigabit/Fast Ethernet Atheros AR813x/AR815x.

Niniejszy plik README zawiera objaśnienie sposobu instalacji sterownika i pakietu instalacyjnego na komputerze działającym pod kontrolą jednego z następujących systemów operacyjnych:

Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows 7, Windows 7 x64.

2  Instalacja

Karta zostanie wykryta automatycznie przez system operacyjny Windows. Należy zamknąć wszystkie okna dialogowe systemu operacyjnego związane z próbą automatycznego zainstalowania sterownika.


UWAGA: Zainstalowanie sterownika wymaga zalogowania się na konto z uprawnieniami administratora.

Aby zainstalować sterownik, wykonaj następujące czynności:

1. Uruchom plik instalacyjny Setup.exe.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi podczas procedury instalacji.

3  Instalacja nienadzorowana

Aby zainstalować sterownik w trybie nienadzorowanym, uruchom następujące polecenie.

setup.exe /s

4  Odinstalowywanie

Aby odinstalować sterownik, wykonaj następujące czynności.


Usuwanie sterownika

1. Kliknij kolejno Start > Panel sterowania > Dodaj lub usuń programy.
2. Znajdź na liście pozycję „Atheros Communications Inc.(R) AR81Family Gigabit/Fast Ethernet Driver”, zaznacz ją, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Aby uzyskać dalsze informacje, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.


*** Koniec pliku Readme***